Simulaatimon palvelut - ruiskuvalun simulaatiot

Tuotesuunnittelu, Muotti, Tuotanto ja Raportti
Ruiskuvalun simulaatioiden avulla pääsette tutustumaan muoviosan valmistukseen ja ruiskuvalettuun osaan jo suunnitteluvaiheessa. Päätöksenteko ja riskien hallinta helpottuu, kun simulaatioiden tulosten perusteella voitte vertailla eri vaihtoehtoja. Simulaatimon antamat suunnitteluvinkit perustuvat tuloksen tulkintaan ja pitkään kokemukseen muoviosan suunnittelusta. Muoviosan valmistuksen riskit pyritään minimoimaan ja osan geometria suunnittelemaan mahdollisimman hyvin ruiskuvalun ja muotin valmistuksen vaatimusten mukaisesti. Hyvin suunniteltu muovituote on meille tärkeää.
Tuotesuunnittelu
Tuotesuunnittelija on mallintanut tarvittavat yksityiskohdat. Jakotason, päästöjen ja pyöristysten tarkastus. Osan 3D-malli on valmis. Kun tarvittavat yksityiskohdat on mallinnettu, suosittelemme seuraavaksi vaiheeksi osan valmistuksen tarkastamista ruiskuvalun simulaatioilla. Simulaatiomallin elementtiverkko luodaan teidän suunnitteleman 3D-mallin avulla. Muotin tietoja ei tarvita vielä tässä vaiheessa. Portin paikan ja syöttökanaviston määrittelyn voitte jättää meidän vastuullemme. Keskustellaan teidän toiveistanne tehtäville simulaatioille, alkuasetuksista ja aikataulusta. Näiden avulla laadimme teille tarjouksen. 

Teemme simulaation samalla periaatteella, kuin osan ruiskuvalu. Saatte olla aitiopaikalla kuulemassa, kun tulkitsemme simulaatioiden tuloksia. Kerromme mahdollisista riskeistä puolueettomasti, ammattitaitoisesti ja teidän kommenttejanne arvostaen. Saatte hyvän käsityksen muoviosan käyttäytymisestä ruiskuvalussa. Teemme tarvittaessa muutosehdotuksia osan geometriaan ja yhdessä mietimme miten ne voisi toteuttaa. Jos simulaatioiden avulla vältätte yhdenkin muottimuutoksen, niin simulaatioiden tilaaminen on teille kannattavaa.

Jos ruiskuvalun simulaatiot eivät ole teille ennestään tuttuja, niin vastaamme mielellämme simulaatiota koskeviin kysymyksiin, joten ole meihin rohkeasti yhteydessä.
Muotti
Muotin suunnittelu on valmis ja voidaan edetä tilaukseen. Muotin valmistus vie viikkoja ja se on kallis investointi. Muottiin on ajateltu tehdä vain tarvittavat trimmaukset, sillä myynnin aloitus lähestyy vauhdilla.

Muotin jäähdytyksen simulaatiotulokset valmistuvat n. 1-4 viikossa. Tämä ei aikataulullisesti yleensä ole ongelma, sillä simulaatioon tarvitaan muoviosan, syöttökanaviston ja jäähdytyskanaviston geometriat sekä arvio muotin ulkomitoista. Hyvä ajankohta simulaatioille on, kun muotin suunnittelussa on vielä yksityiskohtia, joiden suunnitteluun kuluu työtunteja. 

Simulaatioiden tekeminen tässä vaiheessa antaa arvokasta tietoa jäähdytyksen tehokkuudesta, osan ruiskuvalusta sekä muodosta huoneen lämpötilassa. Muotipesän täyttyminen tulee olla hallittua, ilmanpoistot oikeissa kohdissa, jäähdytys suunniteltu poistamaan lämpö tasaisesti ja tehokkaasti. Muotin jäähdytyksen simuloinnin voi perustella lyhyemmällä jaksoajalla tai tuotannon nopealla ylösajolla. Simulaation tulokseen perustuvat muutosehdotukset on mahdollista testata nopeasti ja joustavasti.
Tuotanto
Simulaatimon palveluihin on tutustuttu ensimmäistä kertaa, kun tuotannon aloitus ei ole mennyt suunnitellusti. Ratkaisua olemme ideoineet asiakkaan kanssa hyvässä yhteishengessä ja olemme saaneet esimerkiksi osan muodon, yhtymäsauman lujuuden tai ruiskuvalun jaksoajan hyväksyttävälle tasolle. 

Koeajoista saatuja kokemuksia kannattaa hyödyntää, kun simulaatioiden avulla pyritään saamaan lisätietoa ongelmasta. Aluksi tilanne toistetaan ruiskuvalun simulaatioilla ja verrataan tuloksia. Korrelaation kautta päästään hakemaan ratkaisua. Simulaatiossa käytämme lähtötietoina teiltä saatuja tietoja osan materiaalista, ruiskuvalun prosessointiarvoista ja osan muodosta. Osan kriittisiä mittoja on mahdollista verrata samoilla mittapisteillä, jos toimitatte meille osan piirustuksen ja mittatulokset. Te tunnette osan historian sekä vaatimusprofiilin ja me ruiskuvalun simulaatiot. Ratkotaan tuotannon haasteet yhdessä!

Vuoden 2022 uutena palveluna Simulaatimo tarjoaa yrityksille simulaatioraporttien tulkintaa. 

Eri tahot tarjoavat ruiskuvalun simulaatioita ja tehdyistä simulaatioista lähetetään raportti, jossa kerrotaan simulaatioiden tuloksista. Niissä mahdollisesti esitetään muutosehdotuksia. Raportin tietojen perusteella tulisi tehdä päätöksiä. Voiko raportin tietoihin luottaa ja uskalletaanko tehdä kallis muutos raportin esittämällä tavalla? 

Ruiskuvalun simulaation luotettavuus ja hyvin laadittu simulaatioraportti koostuu monesta tekijästä: ammattitaitoisesti verkotettu simulaatiomalli, luotettavat materiaali datat, ruiskuvalua vastaavat alkuasetukset, oikein tulkitut simulaatiotulokset sekä lyhyesti ja perustellusti esitetty oleellisin tieto. Jotta raportin tietoihin voisi luottaa, tulisi nämä osa-alueet olla tiedossa ja simulaatioiden tekijä alansa ammattilainen.    

Mielellämme autamme teitä tulkitsemaan oikein raportin tietoja ja mahdollisesti tekemään lisäkysymyksiä simulaation tuloksista. Jos teidän on mahdollista saada simulaatioiden tekijältä Autodesk Moldflow tulostiedostot, niin se on hyvä lisä simulaation tulosten tulkinnassa. Raportin tuloksia voimme tulkita, vaikka simulaatio olisi tehty Autodesk Moldflown kilpailijoiden ohjelmilla. 

Simulaatimo Oy
Timo Rajakallio
+358 50 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Created by Simulaatimo Oy Copyright (c) 2018, All Rights Reserved.