Ruiskuvalun simulaatioiden tekijä palveluksessasi
Vuosi 2022 oli numeron 2 vuosi. Uuden työaseman myötä Simulaatimo kaksinkertaisti laskentatehon ja prosessorin ydinten määrän. Simuloitujen osien määrä ylitti tänä vuonna 200 kappaleen rajan.  Työt painottuivat tuotekehitysvaiheen osien tutkimiseen yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Vuosi vierähti erilaisten ja eri kokoisten osien simulaatioiden parissa. Analysoiduissa muoviosissa oli mukana inserttejä, 2K-osia ja myös perinteisiä ruiskuvaluosia. Asiakkailta saatujen kommenttien mukaan simulaatiot ovat pitäneet hyvin paikkansa ja niistä on ollut hyötyä muoviosan suunnittelussa. On ollut mukava kuulla, että yhteistyö Simulaatimon kanssa on koettu kannattavaksi ja ammattitaitoiseksi. Kiitos Simulaatimon asiakkaille kuluneesta vuodesta! Kuudes toimintavuosi takana ja simulaatiot jatkuvat myös vuonna 2023.
Vuoden 2021 aikana sain olla mukana mielenkiintoisissa projekteissa. Ruiskuvalun simulaatioiden keinoin parannettiin tuotannossa olevien tuotteiden valmistettavuutta ja vähennettiin jälkityöstön tarvetta. Portin kokoa mietittiin huolella ja analyysin tulosten perusteella tehtiin muutoksia. Simulaatioiden avulla ymmärrettiin mitä tulisi muuttaa ja yhteistyöllä päästiin hyvään tulokseen. Tuotekehitysvaiheessa olevat muoviosat olivat pääroolissa myös tänä vuonna. Asiakkaat saivat arvokasta tietoa riskeistä ja niitä pyrittiin minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. Vuoden edetessä simuloitavien osien vaikeusaste kasvoi ja muottiin laitettavien inserttien määrä lisääntyi. Tällaiset simulaatiot ovet erittäin mielenkiintoisia ruiskuvalun simulaatioiden tekijälle ja asiakkaalle. Simulaatimo on saanut positiivista palautetta, sillä simulaation tulosten tulkinta on vastannut hyvin ruiskuvalulla valmistettuja osia. Muoviosiin on pystytty tutustumaan jo suunnitteluvaiheessa ja tietoisiin riskeihin varautumaan jo etukäteen. Kiitos kaikille simulaatiokokouksiin osallistujille. Erittäin mielenkiintoinen vuosi takana ja simulaatiot jatkuvat vuonna 2022.
5.12.2021 Kakku pöytään, sillä on pienen juhlan aika! Paljon kiitoksia Simulaatimon asiakkaille, simulaatiokokouksiin osallistuneille eri alojen asiantuntijoille ja Simulaatimon hallituksen varajäsenelle.   
Vuosi 2020 alkoi iloisissa merkeissä, kun Simulaatimolle myönnettiin Suomen vahvimmat sertifikaatti. Suomen Vahvimmat –sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka luottoluokitus kuuluu kahteen korkeimpaan luokkaan (AAA tai AA+). Oli hienoa huomata, että koronasta huolimatta tuotekehitys jatkui Simulaatimon asiakkailla ja hyvin alkanut yhteistyö sai jatkoa. Simulaatiot keskittyivät tänä vuonna suurimmalta osalta muoviosan tuotekehityksen ajalle. Se onkin hyvä hetki tarkastaa, mihin suuntaan muoviosan suunnittelu on menossa osan valmistettavuuden kannalta. Tänä vuonna eri simulaatiopalvelut saivat nimet: Tuotesuunnittelu, Muotti ja Tuotanto. Pienenä ja joustavana yrityksenä Simulaatimo luovi vuoden loppuun ja myös vuoden 2021 alussa täyttyivät Suomen Vahvimmat -sertifikaatin ehdot. Hyvä niin. Simulaatiohommat jatkuvat vuonna 2021. Paljon kiitoksia simulaatimon asiakkaille!
Vuoden 2019 aikana Simulaatimon palveluita hyödynnettiin useissa tuotekehitysprojekteissa. Suunnitteluvaiheessa oleville osille tehtiin simulaatioita, jotta portin paikka olisi tiedossa jo aikaisessa vaiheessa osan suunnittelua. Osan geometria optimoitiin, jotta sula virtaisi halutulla tavalla ja imujen riski olisi minimoitu. Osan muoto oli myös suuren mielenkiinnon kohteena. On ollut hienoa huomata, kuinka asiakkaat ovat ottaneet simulaatiot osaksi suunnitteluprosessia ja päätöksentekoa. Kiitos simulaatioita tilanneille yrityksille ja simulaatiokokouksissa mukana olleille eri osa-alueiden ammattilaisille. Luottavaisin mielin kohti vuotta 2020.
Vuoden 2018 aikana Simulaatimo oli ratkomassa asiakkaiden kanssa ruiskuvaletuissa osissa havaittuja haasteita. Monissa tapauksessa simulaatioissa oli mukana muottiin laitettava insertti ja lasikuitutäytteinen materiaali. Myös 2-komponentti ruiskuvalun haasteisiin haettiin ratkaisua huolellisesti analysoitujen simulaatiotulosten avulla. Yritykset myös tilasivat simulaatioita muoviosien tuotekehitysvaiheessa ja saadun palautteen mukaan koeajot menivät helposti ja hallitusti. Kiitos kaikille asiakkaille ja heidän yhteistyökumppaneillensa.
Simulaatimon ensimmäisen toimintavuoden 2017 aikana suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet osan suunnittelussa Simulaatimon palveluja. Osan suunnittelijat ovat huomanneet miten paljon tietoa ja päätöksenteon varmuutta ruiskuvalun simulaatiot tuovat muoviosan suunnitteluun. Simulaatioita on tehty erilaisille ja eri kokoisille muoviosille. Porttien paikka haettu hyvässä yhteistyössä ja osan geometria optimoitu mahdollisimman hyvin ruiskuvaluun soveltuvaksi. Myös muotin jäähdytystä on tutkittu ja parannettu simulaation tulosten perusteella. Mielenkiintoinen ja hieno vuosi takana.

Simulaatimo Oy
Timo Rajakallio
+358 50 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Created by Simulaatimo Oy Copyright (c) 2023, All Rights Reserved.