Simulaatimo Oy

Ruiskuvalun simulaatioilla riskit hallintaan


Teemme simulaatioita, laadimme raportteja ja yrityksen perustajan nimikin näyttäisi löytyvän firman nimestä - Simulaatimo Oy. Yritys on perustettu Suomen itsenäisyyspäivän aattona vuonna 2016. Tarjoamme ruiskuvalun simulaatioita palveluna muoviosien suunnitteluun, muotin jäähdytyksen tehokkuuden tarkasteluun ja tuotannossa olevien muoviosien laadun parantamiseen. Tarjoamaamme palveluun on oltu erittäin tyytyväisiä ja suurin osa uusista asiakkaistamme ovat tilanneet uudelleen. Ruiskuvalun simulaatioita olemme tehneet yli 200 erilaiselle ja kokoiselle muoviosalle. Yritys sivulla on lyhyt kuvaus Simulaatimon viidestä ensimmäisestä vuodesta. Simulaatimon tarina jatkuu myös vuonna 2022. Tutustukaa rauhassa ruiskuvalun simulaatioiden mahdollisuuksiin ja Simulaatimon tarjoamiin palveluihin. Ollaan yhteydessä!

Palvelut

Simulaatimo Oy tarjoaa palveluna ruiskuvalun simulaatioita, jotka olemme ryhmitelleet neljään ryhmään: tuotesuunnittelu, muotti, tuotanto ja raportti. Tuotesuunnittelu palvelun simulaatiot keskittyvät muoviosan suunnitteluvaiheen ajalle. Muotin jäähdytyksen simulaatioilla on mahdollista tutkia jäähdytyksen vaikutus muoviosan valmistukseen. Tuotanto palvelun simulaatioilla voi hakea ratkaisua osan valmistuksen haasteisiin. Raportti tarjoaa hyvän mahdollisuuden kysyä meidän puolueettoman mielipiteemme simulaatioraportin tuloksiin, jonka kolmas osapuoli on teille lähettänyt.

Simulaatioprojektiin osallistujien kanssa keskustellaan simulaation tuloksista. Tulosten tarkastelu simulaatio-ohjelmasta on yksilöllistä ja valmistelemme tulokset huolella etukäteen, jotta kokouksessa voisimme käyttää ajan tehokkaasti. Kokoukset ovat olleet vapaamuotoisia ja asioista on keskusteltu hyvässä, mutta asiallisessa hengessä. Meille on tärkeää, että asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn simulaation tuloksista.

Simulaatioraporttien tulkinta

Vuoden 2022 uutena palveluna Simulaatimo tarjoaa yrityksille simulaatioraporttien tulkintaa. Yksilöllisten, havainnollisten, luotettavien ja helppolukuisten raporttien kirjoittaminen ottaa oman aikansa. Olemme huomanneet, että raportin laatu ja sisältö riippuvat paljon analyysin tekijän ammattitaidosta ja panostuksesta. Simulaatimolla on pitkä kokemus korkealaatuisten ja luotettavien raporttien kirjoittamisesta sekä kolmannen osapuolen lähettämän simulaatioraportin tulkinnasta. Voiko simulaatioporttiin luottaa? Annamme teille puolueettoman näkemyksen, mitä raportissa on kerrottu ja ennen kaikkea, mitä siitä on mahdollisesti jätetty pois. 

Simulaation vaiheet

Dtream yrityksen esittelyyn mallinnettu Spinner-osan tarina jatkuu Simulaatimon esittelymateriaaleissa. Simulaatimo on verkottanut osan geometrian ja suunnitellut simulaatiomallin syöttö- ja jäähdytyskanavistot. Paljon kiitoksia Dtream.

Simulaatiomallin valmistelu aloitetaan verkottamalla elementtiverkolla asiakkaalta saatu osan 3D-geometria. Simulaatiomalleissa käytämme tetra elementtejä, jotta myös osan sisältä voidaan tarkastella tuloksia. Analysoimme ja tulkitsemme simulaatioiden tulokset ja teemme lopuksi simulaatioraportin.  

Simulaation edut

Ruiskuvalun simulaatioiden avulla voitte varautua edessä oleviin ensimmäisiin koeajoihin ja tutustua osan ruiskuvalettavuuteen jo suunnitteluvaiheessa. Mahdollisimman hyvän portin paikan määrittäminen ja geometrian optimoiminen on joustavaa ja nopeaa. Hyvin toteutettu simulaatioprojekti säästää projektin kokonaisaikaa ja kustannuksia. 

Simulaatioiden avulla on mahdollista tutkia ja verrata eri tuloksia yksityiskohtaisesti. Joissain tapauksissa xy-kuvaajan avulla esitetty tulos on havainnollisin vaihtoehto, jotta päätöksenteko olisi varmalla pohjalla. Poikkileikkausten ja väriskaalan avulla voi saada hyvän käsityksen tutkittavan alueen laajuudesta.

Kannattaa tutustua ja miettiä, miten teidän projekteissanne ja liiketoiminnassanne pystyisitte hyödyntämään ruiskuvalun simulaatioita? 

Asiakaspalautteet

Kiitos kaikille asiakkaille. Simulaatimon saama palaute on ollut positiivista ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Palvelun laatu, joustavuus ja nopeus on saanut erityistä kiitosta.   


Simulaatimo Oy

Timo Rajakallio
050 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Simulaatimolle myönnettiin vuosina 2020 ja 2021 Suomen vahvimmat sertifikaatti. Simulaatimo Oy
Timo Rajakallio
+358 50 3316 169
timo.rajakallio(at)simulaatimo.fi
Y-tunnus: 2798811-9

Created by Simulaatimo Oy Copyright (c) 2018, All Rights Reserved.